Pågående arbeten

  • Ombyggnation av badrum
  • Helrenoveringar utav lägenheter åt Hembla
  • Helrenoveringar utav lägenheter åt Victoria Park
  • Tillbyggnader
  • Renoveringar av källare
  • Badrumsrenoveringar, Victoria Park
  • Vattenskador kök och badrum
  • Badrumsrenoveringar till privatpersoner i Eskilstuna och Strängnäs


ReferenserVVS arbeten vid nybyggnation
Kvicksund, Tumbo Lönnhem, Våren 2017
Nicklas Åkerstedt 073 555 94 78

Nyproducerat stall i sammarbete med bruksbalken
Husby Nästorp 2, Våren 2017
Anna Lundholm 070 237 22 95

Om- och tillbyggnad av villa. Inklusive badrum, tvättstuga, bastu samt omläggning / höjning av tak
Eskilstuna, Vinter 2015-2016, färdigställt April 2016
Anders och Elin Lundberg 070 359 13 31

Renovering badrum samt renovering kök inklusive platsbyggt skafferi
Eskilstuna, Våren 2016
Anitha Wretling

Våtrumsrenovering, badrum + tvättstuga, klinker i hall
Mälby Eskilstuna, Vinter/Vår 2016
Per Sund 073 662 08 74

Ombyggnation / renovering badrum
Skogstorp Eskilstuna, Vinter 2016
Stefan Carlsson 016 / 264 56

Renovering och ombyggnation av tvättstuga/relax
Skogstorp Eskilstuna vinter 2015-2016
Jyri Kaplin 070 349 58 47

Badrumsrenovering / ombyggnad inkl. montering vv-beredare Kungsör Nov -Dec 2014
Pontus Kjellin 073 541 66 45

Badrumsrenovering. våtrumsmatta, kakel, vatten o värmeinstallationer November 2014
Caroline Rhenberg 070 455 03 47

Våtrumsrenoveringar. Badrum + badrum / tvättstuga. Kakel och klinker. Inkl. byte elcentral och läggning laminatgolv 2014
Gunilla och Tomas Maxe 016 704 94 070 283 47 31

Köksrenovering inkl. el, vvs och målningsarbeten Eskilstuna 2014
Fredrik Gustavsson 016 54146 61

Tillbyggnad 32 m2 , Mälby Eskilstuna, inkl. badrum med kakel och klinker, bandtäckt plåttak, schakt och avloppsarbeten. 2014
Jeanette och Erik Andersson 070 755 38 42 / 070 440 90 04

Takarbete. papp, läkt, tegel och plåt
Brottsta 2014
Marcus och Maria Thofelt 016 17 29 04

Badrumsrenoveringar och renovering/ombyggnad av bottenvåning Glömsta Eskilstuna 2014
Niklas Ahlgren 070 399 01 26

Badrumsrenovering med kakel och klinker 2013-14
Ivan och Valentina Andic 070 089 37 94 073 736 54 01

Byggnation av tralldäck / utemiljö samt byggnation av pool. Västerås
Peter Lagnetoft 070 218 11 56

Ombyggnation av kontor och konferenslokaler Stena Metall Västerås
Tomas Larsson 010 445 37 23

Renovering hyresfastighet Eskilstuna hösten 2013
Martin Wiklund 070 652 66 11

Byggnation Fiskarhedenvilla Torshälla Augusti-Oktober 2013
Mattias Tyrbjörn 070 558 43 93

Tak och Fönsterbyte Skogstorp September 2013
Kent Granberg 072 233 91 04

Badrumsrenovering September 2013
Admir Ibrisevic 076 819 69 29

Byggnation / Montering av Folkpool inkl. byggnation av tralldäck och friggebod samt iordningställande av gräsytor. 2013
Bjarne Mumm 070 342 92 99

Fönsterbyte inkl. snickerier. Borsökna 2013
Johan Jalmberger 070 803 95 26

Byggnation / montering Folkpool 2013
Anders Dalmén 072 192 77 60

Köksrenovering 2013 inkl. målnings och elarbeten
Ulf Karlsson 010 480 29 77

Tillbyggnad inkl. grund och elarbeten 32 m2 Hällby Nov. 2012 - Jan. 2013
Gillström / Nuikka 072 200 27 83

Köksrenovering inkl. golv och målningsarbeten Sept. - Okt. 2012
Anders Nyzell 070 560 08 12

Våtrum inkl. kakel och klinker, samt fönsterbyte Oktober 2012
Robert och Ulla Grip 076 169 06 92 070 815 57 22

Våtrum inkl. kakel och klinker Septemebr 20102
Tomas Lennartsson 070- 513 02 13

Om och tillbyggnad Bondeka inkl. våtrum och målning 2012
Mats Ormin 070 684 57 41

Badrumsrenovering / ombyggnad Borsökna Maj -Juni 2012
J. Jalmberger 070- 803 95 26

Badrum Stora Sundby 2012
Kjell Nylund 070- 3454157

Tillbyggnad Kvicksund 2011-12
Bo Hultman 070-5187059

Våtrum Eskilstuna 2012
Jan Nilsson 070-6445313

Renoveringar och ombyggnationer Eka Gård.
Referens: Lennart Silverforsen, 016-600 40.


Tillbyggnad 40kvm Kvicksund 2011
Anders Wikström 070-5323654

Takarbeten Borsökna 2011
Johan Jalmberger 070-8039526

Tillbyggnad i två-plan Merlänna-2010/2011
Alexander 076-5479628

Tillbyggnad 35kvm Sundbyholm 2010
Christer och Ing-Marie 070-6993645

Uppförande av Fiskarhedenvilla 2010
Johan och Louise 016-124508/ 070-2476711

Tillbyggnad Torshälla 37kvm i två-plan 2010
Kristina och Per 070-4195207

Badrum i Skogstorp 2010
Nordqvist 0705-177591

2 st badrum Borsökna- 2010
Patrik 0709 -177809

Fiskarhedenvilla-2010
Magnus 073-4469690

Uppförande av Fiskarhedenvilla i Kjula inkl. grundentreprenad - Slutfört 090831.
Referens: Ingemar Andersson, 016-541 43 55.

Uppförande av lösvirkeshus inkl. grundentreprenad Solvik - 2008/2009.
Referens: Niklas Engström, 0705-85 54 43.

Ombyggnad av fastighet Gillberga - 2009.
Referens: Klas Göran Karlsson, 0702-38 11 85.