Om Gimlä

Gimlä har funnits sedan 1999. Efter 8 års anställning i Gimlä Fastighets AB togs verksamheten i maj 2007 över av Anders Eriksson. I samband med detta ombildades företaget och heter nu Gimlä Bygg & Förvaltning AB.

Just nu är vi 78 anställda inom bygg och fastighetsförvaltning.

Vi utför alla förekommande arbeten inom BYGG, VVS och FASTIGHETSFÖRVALTNING

Vi åtar oss uppdrag som KONTROLLANSVARIG vid byggnationer.

Behörighet:

* Behöriga för utförande av våtrum, BKRs branchorganisation.

* Certifierade enligt Säker Vatten.

* Utbildade för ställningbyggande upp till 9 meter.

* Utbildade för heta arbeten.
Anders Eriksson

Ordet "Gimlä"

Gimle/Gimlä är den plats där de ärbara och godhjärtade ska finna sin boning efter Ragnarök. I Völvans spådom beskrivs Gimlä som en plats fagrare än solen. Ordet Gimlä betyder ungefär ”vinterlä” eller ”stormskyddet”. Fakta ur Norrönt lexikon