Om Gimlä

Gimlä har funnits sedan 1999. Efter 8 års anställning i Gimlä Fastighets AB togs verksamheten i maj 2007 över av Anders Eriksson. I samband med detta ombildades företaget och heter nu Gimlä Bygg & Förvaltning AB.

Just nu är vi 78 anställda inom bygg och fastighetsförvaltning.

Vi utför alla förekommande arbeten inom BYGG, VVS och FASTIGHETSFÖRVALTNING


Behörighet:

* Behöriga för utförande av våtrum, BKRs branchorganisation.

* Certifierade enligt Säker Vatten.

* Utbildade för ställningbyggande upp till 9 meter.

* Utbildade för heta arbeten.
Anders Eriksson

Ordet "Gimlä"

Gimle/Gimlä är den plats där de ärbara och godhjärtade ska finna sin boning efter Ragnarök. I Völvans spådom beskrivs Gimlä som en plats fagrare än solen. Ordet Gimlä betyder ungefär ”vinterlä” eller ”stormskyddet”. Fakta ur Norrönt lexikon