Gimlä Bygg

Vi erbjuder Er hjälp med helhetslösningar och lämnar totalpris oavsett omfattningen av Ert projekt.

Ny, om och tillbyggnader av alla slag.

Vi åtar oss uppdrag som Kontrollansvarig vid byggnationer.


Tillförlitlighet:
* Behöriga för utförande av våtrum, BKRs branchorganisation (Byggkeramikrådet )
* Auktoriserade enligt Säker Vatten gällande rörinstallationer.
* Utbildade för ställningbyggande upp till 9 meter.
* Utbildade för heta arbeten.
* Certifierad Kontrollansvarig av Sp Sitac, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Arvid Forsberg