Loading...
Loading...

Ring oss om du behöver hjälp med ditt projekt – 016 17 01 90

Vad är BKR?

BKR betyder Byggkeramikrådet och certifierade hantverkare följer Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Samtliga hantverkare genomgår kurser och kan uppvisa behörighetslegitimation från Byggkeramikrådet.

Det är viktigt att arbete i våtrum blir fackmannamässigt utfört. Vattenskador är dyra och det är inte säkert att försäkringen täcker de fall när jobbet inte är fackmannamässigt utfört.