Anders Eriksson

VD och Projektledare

Mail: anders.eriksson@gim-la.com

Per Göransson
Projektledare
Ansvarig Våtrum

Mail: per.goransson@gim-la.com

Telefon: 0733 254 615

Arvid Forsberg

Projektledare

Mail: arvid.forsberg@gim-la.com

Telefon: 0733 254 668

Kontor

Koordinator

Uthyrning

Ekonomi

Telefon: 016 17 01 90

Mail: info@gim-la.com

Kontakta oss – 016 17 01 90