Ring oss och berätta om ditt projekt – 016 17 01 90

Om det efter kontorstid inträffar något allvarligt fel som inte kan vänta till närmast följande arbetsdag kontaktas Securitas 010-470 57 00

Nyforsgatan 5-7 kontaktar istället Jourbilsgruppen på 010-333 32 55

Felanmälan